www.epsilontechno.com  

  ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกปัญหางานอิเล็กทรอนิคส์โรงงาน เราช่วยท่านได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Print Circuit Board  ( แผงวงจร หรือ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ )

   

            แผงวงจร หรือ บอร์ด อิเล็กทรอนิกส์ (PCB)  เป็นโครงสร้างฐานใช้ติดยึดอุปกรณ์ในวงจรและเป็นที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ ใน CONTROL UNIT  เช่น  SERVO DRIVE,  SERVO AMPLIFIER, CNC CONTROLLER,  I/O CARD,  CONTROL BOARD, INVERTER, DISPLAY, MONITOR, POWER UNIT, POWER SUPPLY  ของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

  PCB

   

             PCB (Printed Circuit Board) หรือ แผ่นวงจรพิมพ์ PCB เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นโครงสร้างฐานใช้ติดยึดอุปกรณ์ในวงจรและเป็นที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ โดย PCB ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้มีความต้องการทางเทคนิคที่แตกต่างกันของวงจรแต่ละแบบ และเงื่อนไขในด้านการผลิต PCB รวมถึงราคาด้วย ทำให้เกิดการพัฒนา PCB จนมีหลายประเภทเพื่อสนองความต้องการเหล่านั้น

   

  PLC

   

              PLC (Programmable Logic Controller) หรือ PC (Programmable Controller) เป็นอุปกรณ์ที่เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือระบบต่างๆ แทนวงจรรีเลย์ ซึ่งมีเงื่อนไขในการควบคุมมีความยุ่งยาก และเมื่อใช้งานไปนานๆจะชำรุดได้รวดเร็ว ดังนั้นปัจจุบัน PLC ที่เข้ามาทดแทนวงจรรีเลย์เนื่องจาก PLC ใช้งานได้ง่ายกว่า โดย PLC สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตได้โดยตรง และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม PLC อุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ก็สามารถทำได้โดยเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

  PLC สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่นเครื่อง Barcode Reader, เครื่อง Printer เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนอกจาก PLC จะใช้งานแบบเดี่ยวๆ แล้ว ยังสามารถต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้งาน PLC แบบเก่า ดังนั้นปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC รุ่นใหม่กันมากขึ้น

   

  Servo drive (เซอร์โว ไดรฟ์)

   

              Servo (เซอร์โว) คืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกลให้ทำงานตอบสนองด้านไดนามิคส์ (Dynamic Response) เช่น ความเร็ว อัตราเร่ง แรงบิด และตำแหน่ง ให้ได้ดีที่สุดในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาน้อยที่สุดด้วย

              ระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Servo moter) จะเป็นระบบควบคุมแบบลูปปิด (Closed loop control) ประกอบด้วย 3 โหมดการควบคุม คือ โหมดการควบคุมแรงบิด (Torque Control Mode) ซึ่งอยู่วงรอบในสุด  โหมดการควบคุมอัตราเร่ง (Velocity Control Mode)  และโหมดการควบคุมตำแหน่ง (Position Control Mode)

              Servo moter (เซอร์โวมอเตอร์) ที่มีใช้ในงานทั่วไปจะมีทั้งดีซีและเอซีเซอร์โว (AC and DC Servo) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีซีเซอร์โวมอเตอร์ (DC Servo Motor) จะมีServการใช้งานมากกว่า โดยเฉพาะเครื่องจักรรุ่นเก่าๆ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการควบคุมกระแสกระแสสูงๆนั้นจะต้องใช้ SCRs  แต่ปัจจุบันทรานซิสเตอร์ได้พัฒนาขึ้นมาให้มีขีดความสามารถในการควบคุมกระแสสูงเพิ่มขึ้น  และใช้งานได้ที่ความถี่สูงๆ ดังนั้นจึงทำให้เอซีเซอร์โว (AC Servo)ได้ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องจักรรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่ใช้เอซีเซอร์โว (AC Servo) เป็นชนิดที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม

               ระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Servo moter) โดยทั่วไปจะต้องใช้งานในระบบ closed loop เท่านั้น เซอร์โวมอเตอร์ (Servo moter) ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ดีหากไม่มีสัญญาณจาก encoder ป้อนกลับไปยังชุดขับเคลื่อนเซอร์โว (Servo drive) ขาดซึ่งกันและกันไม่ได้

  www.epsilontechno.com