www.epsilontechno.com  

  ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกปัญหางานอิเล็กทรอนิคส์โรงงาน เราช่วยท่านได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

                           มืออาชีพตัวจริงด้านงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์โรงงานอุตสาหกรรม

          

                                                                                      

             ควบคุมการซ่อมโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และ ความชำนาญเฉพาะด้าน                                                                                                                                                 ตรวจเช็คด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ทันสมัย  ใช้อะไหล่แท้ระดับอุตสาหกรรม   
                                                                     

  โทรศัพท์มาปรึกษาเราได้ที่ 02-931-7952 ,02-931-7953 สายด่วน: 084-554-5624 / 095-254-7640 / 090-002-1940 

  space

         รับซ่อม  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  , Analog & Digital Circuit board , Boardเครื่องฉีด เครื่องเป่าพลาสติก  ,    Spindle Board  เครื่องปั่นด้าย  เครื่องทอ       ( air jet / water jet )  ,  Inverter ,  AC/DC Servo Drive ,   Softstart ,  PLC , CNC machine tool Control , Chiller Control Board , I/O card ,  CPU & Processors ,  Touch Panel , LCD Touch Screen , Power Supply , ระบบ Vision System  , UPS ,  อุปกรณ์ Control ทุกชนิดในระบบบรรจุภัณฑ์  Krones , Process Instrument ,  อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆทุกชนิด

       รับซ่อมจอ LCD Touch Screen สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด หน้าจอมี   ปัญหา ลางเลือน จอเป็นดวง เป็นเส้นลาย จอมืด  จอเสื่อม กดสั่งงานไม่ได้  Runไม่ติด    และอาการอื่นๆทุกอาการ    คลิ๊ก

        

   และยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ

        จำหน่าย จอ LCD PANEL , TOUCH GLASS , LCD Inverter Screen  สำหรับจออุตสาหกรรมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ  

       

   ท่านกำลังประสบปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นนี้ในโรงงานของท่านหรือไม่ ???

    @ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสีย หาที่ซ่อมไม่ได้ หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งซ่อม

    @ ขาดบุคคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการซ่อม

    @ ต้องส่งซ่อมต่างประเทศ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง

    @ อะไหล่หายาก ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

    อย่าปล่อยให้อุปกรณ์เหล่านั้นกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานท่านอีกต่อไป

       ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของท่านจะหมดไป เพียงโทรมาหาเรา เราช่วยท่านได้

                      รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นงาน  ซ่อมไม่ได้  ไม่คิดค่าใช้จ่าย   

                 เหตุผลที่ต้องเลือกเรา

      @  ตรวจเช็คอาการเบื้องต้นฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ

      @  ควบคุมการซ่อมโดยวิศวกรเฉพาะทาง ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

      @  ใช้อะไหล่ระดับอุตสาหกรรมทุกชิ้น

      @  บริการรับ - ส่งงานถึงมือลูกค้า

      @  รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นงาน  ซ่อมไม่ได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

      @  ราคายุติธรรม สมเหตุสมผล ตามลักษณะงานจริง  เสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง 

      @  บริการให้คำปรึกษาปัญหางานอิเล็กทรอนิคส์    

      โทร  :  02-931-7952  ,  02-931-7953 

    สายด่วน084-554-5624 // 095-254-7640 //                                    064-296-2794

      มืออาชีพตัวจริงด้านงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์โรงงานอุตสาหกรรม                       Line ID  epsilontech

                     


  จัดจำหน่าย

    Cooling Fan
    Power Supply                         "Traco Power "

    LCD Panel / Touch Glass  

   

   

   

   

   

    


        Office :  5 ซอยลาดพร้าววังหิน22  ถ.ลาดพร้าววังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กทมฯ 10230  โทร:   02-931-7952  / 02-931-7953  

           Email  :  eng.epsilon@gmail.com      สายด่วน  084-554-5624  /  095-254-7640  / 064-296-2794 

    Fax : 02-931-7956